Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Τ.Υ.Υ.ΟΙΚ.)

Σκοπός της δημιουργίας ιστοσελίδας του Συλλόγου μας είναι η ανάπτυξη των σχέσεων των μελών του, η γρήγορη και πλατιά ενημέρωσή τους επί θεμάτων που τα απασχολούν και η εξύψωση της επαγγελματικής και επιστημονικής κατάρτισής τους μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών.

Ευχόμαστε να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


Αεροφωτογραφία Αεροφωτογραφία

orthofotografies hepos